نمایشگاه عرب هلث دبی

نمایشگاه عرب هلث یکی از بزرگترین رویدادهای دبی است که در زمینه پزشکی و تجهیزات مربوط به آن فعالیت دارد.نمایشگاه پزشکی عرب هلث دبی در تاریخ 25الی28 ژانویه 2016 در زمینه پزشکی و دارویی در امارات متحده عربی برگزار می گردد.این نمایشگاه با ارائه اطلاعات کافی از شبکه های اینترنتی به شرکت کنندگان و بازیدکنندگان […]