بلغارستان (آسیا)

اطلاعات بیشتر

  • پایتخت: صوفیه
  • واحد پول: لو
  • زبان رسمی: بلغاری
  • شهرهای مهم: صوفیه - وارنا

نقشه گوگل

گروه:

درجه هتل: