آشنایی با یکی از بزرگترین و زیباترین کاخ های جهان

کاخ کرملین روسیه بزرگ‌‌ترین کاخ سلطنتی روسیه که با نام قلب مسکو نیز شناخته می‌شود یکی از زیباترین کاخ‌های جهان نیز به حساب می آید. این کاخ روزگاری میزبان سلاطین، تزارها بود و اکنون نیز پذیرای گردشگرانی است که از سرتاسر جهان می‌آیند تا شکوه و زیبایی آن را از نزدیک نظاره گر باشند کرملین ( به […]