قطر (آسیا)

اطلاعات بیشتر

  • پایتخت: دوحه
  • واحد پول: ریال قطر
  • زبان رسمی: انگلیسی
  • شهرهای مهم: دوحه